Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-116                                                                         30/11/2023                                          
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU
 
        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 24/11/2023 tarihinde; saat 15.00’da, İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol Konak/İZMİR (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu) adresinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısı VI. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
            
          Sayın halkımıza duyurulur.
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                                Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                       İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı     
 
 
 
 
      
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VI. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİNE İLŞKİN KARAR ÖZETİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/6                                                         Toplantı Tarihi   :  24/11/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                                   Toplantı Saati     : 15.00  
                       Konak/İZMİR
                      (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)
 
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
 
II. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMELER
 
1. Belediyemizin proje partneri olduğu Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programının HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 "Next Generation Solutions for Sustainable, Inclusive, Resource-efficient and Resilient Cultural Heritage" programının, INHERIT Projesi kapsamında Yunanistan'ın Atina Kenti'nde 02-03 Kasım 2023 tarihlerinde genel katılımlı proje başlangıç toplantısı (Kick Off Meeting) düzenlenmiş olup toplantıya Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürü Seval SOYSAL TOPUZ ve Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görevli Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Özge AKBULUT katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantı dâhilinde 31 Ekim 2023 - 03 Kasım 2023 tarihleri arasında görevli-izinli sayılarak, personellerin yurtdışı çıkış harç ücretleri, uçakla gidiş-dönüş ulaşım masrafları, şehir içi ulaşım, konaklama, iaşe ve müze ücretleri INHERIT Projesi hibe hesabından karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur.  Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Etüd ve Projeler Dai.Bşk.E.1658307)
Meclise Bilgi Verildi.
 
2. 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde; Dijital Dönüşüm ile ilgili görüş ve stratejilerin paylaşılacağı Yeşil ve Dijital Dönüşümü Birlikte Hızlandırın temalı "Huawei Connect 2023" etkinliği yapılmıştır. Huawei Connect 2023 etkinliğinde katılımcıların ulaşım ve konaklama bedelleri davetiye sahibi Huawei Türkiye firmasınca karşılanmıştır. Etkinliğin gerçekleştirildiği Fransa'nın Paris Kentine gidiş-geliş ulaşım süreleri de göz önüne alınarak 14/11/2023 – 17/11/2023 tarihleri arasında Bilgi Ağları Şube Müdür Vekili Ali TUĞLUER ile Bilgi İşlem Şube Müdür Vekili Serhat ARDA Kurumumuz adına katılım sağlamışlardır. Katılımcıların harcırahları ilgili Müdürlüklerin Gider Bütçesi Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ödenek kodundan karşılanmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Bilgi İşlem Dai.Bşk.E.1657305)
Meclise Bilgi Verildi.
 
3. ''İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol Buca Hattı Yapım İşi'' kapsamında 08-10 Kasım 2023 tarihlerinde Almanya'nın Münih Kentinde düzenlenen STUVA Tünelcilik Sempozyumuna, Jeoloji Mühendisi Atilla ŞAHİN, İnşaat Teknikeri Mutlu TÜLÜ, Harita Mühendisi Osman BALIKAY ve Harita Teknikeri Sefa ÖZTÜRK katılmışlardır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Raylı Sistem Dai.Bşk.E.1657208)
Meclise Bilgi Verildi.
 
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğünce, 23 Aralık 2023 tarihinde Menemende 10 km’lik Şehit Asteğmen Kubilay’ın anısına, 17. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusunun düzenlenmesi planlanmış olup, söz konusu koşuda dereceye giren 80 sporcuya önerge ekinde yer alan çizelgede detayları bulunan para ödülünün verilmesi ve Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 2023 yılı Bütçesinin Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden karşılanması hususlarının görüşülmesi. (Gençlik ve Spor Hizmetleri Dai.Bşk.E.1658487)
Önerge Plan ve Bütçe – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.
 
2. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisinde, 2024 Yılı içinde verilecek kazı ruhsatlarında uygulanacak gelir tarifesinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 07/11/2023 tarihli ve 192 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1659688)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
3. Karşıyaka Belediye Meclisinin, Karşıyaka Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan plent altı bir ton asfalt üretim bedelinin 2024 Yılı için 2.250,00-TL/Ton+KDV olarak belirlenmesine yönelik, 07/11/2023 tarihli ve 193 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1659662)
Önerge Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.
 
4. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Buca ilçesi, Kırıklar Mahallesi, 652 parselin "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1659803)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
5. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının talebi doğrultusunda; Buca ilçesi, Kırıklar Mahallesi, 652 parselin "Mezarlık Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1659805)
Önerge İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.
 
6. 30/11/2022 tarih ve 05.1434 sayılı Belediyemiz Meclisi Kararı eki olarak uygun görülen ve Torbalı Belediyesi ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün ilgili hükümleri kapsamında, Belediyemize devir edilecek taşınmazlardan tapu devirleri sağlanamayan taşınmazlar nedeniyle mevcut protokolün içeriğinin "Belediyemiz projelerinde kullanılmak üzere Torbalı Belediyesi mülkiyetindeyken Belediyemize bedelsiz devredilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Spor Tesisi Alanı" kullanımında kalan Pancar Mahallesi, 1684, 2078, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086 numaralı taşınmazlar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BHA alanında kalan Tepeköy Mahallesi, 1115 ada, 4 nolu taşınmaz ve üzerinde yer alan ve %60 seviyesinde kaba inşaatı tamamlanan zemin üstü taşınmaz karşılığında, Torbalı Belediyesi mülkiyetindeki Tepeköy Mahallesi, 154 ada, 14 nolu taşınmaz üzerinde yapılacak olan meydan projesi ve inşa edilecek olan yeraltı otoparkının inşa bedellerinin % 60’ının proje desteği kapsamında, Belediyemizce karşılanması" şeklinde değiştirilerek ek protokol düzenlenmesi ve düzenlenen ek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususunun (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1662382)
Önerge Plan ve Bütçe –  Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
 
1227. 7. Polonya'nın Lublin Kentinde “Avrupa Gençlik Başkenti 2026 Ödül Töreni ve Lublin EYC 2023 Final Töreni” ile “Avrupa Dayanışma Çalıştayı: AB Entegrasyonu ve Ukrayna” etkinliklerine katılmak üzere 26-29 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek söz konusu etkinliğe katılmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul TUGAY, Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Anıl KAÇAR, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Hatice Gökçe BAŞKAYA, Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürü Pelin AKBAŞ, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığında görevli İZENERJİ A.Ş kadrosu ile Proje Sorumlusu olarak görev yapmakta olan Cenk ÖZ'ün 26-28 Kasım 2023 tarihlerinde, Gençlik Çalışmaları ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünün gönüllü gençleri Ahmet Efe KALAYCIOĞLU, Alper KURUDERE, Defne ÇETİN ve İlke BİRCAN'ın 26-29 Kasım 2023 tarihlerinde görevlendirilmeleri ve söz konusu tarihler arasında görevli-izinli sayılması hususlarının görüşülmesi. Sayın Meclisimizin tensiplerine arz ederim. Mustafa Tunç SOYER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1652473)
Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi.
 
IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
 
1228. 1. Urla ilçesi, Bademler Mahallesi, 271 ada, 2 parsele ilişkin Belediye Meclisimizin 24/05/2021 tarihli ve 05.545 sayılı Kararı ile değişiklikle onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, değişiklik kısmında sehven yapılan teknik çizim hatasının giderilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1659025)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1229. 2. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararı doğrultusunda yeniden hazırlanan ve Selçuk Belediye Meclisinin 09/11/2023 tarihli ve 168 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Revizyonu, Plan Notları önerisi ve 1/500 ölçekli Yerleşim Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1644049)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1230. 3. 2023 Mali Yılı Bütçesinin tertipleri arasında aktarma yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hizmetler Dai. Bşk. E.1659019)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1231. 4. Çiğli Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2023 tarihli ve 05.77 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1625861)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1232. 5. Gaziemir Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2023 tarihli ve 79 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.E.1625799)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
 
1233. 6. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.1601430)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
1234. 7. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2024 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen Yıllar Bütçesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.1613505)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu ve MHP Grubu.)
 
V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2023 Yılı Kasım Ayı Toplantısı VI. Birleşimine katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VI. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ
 Söz Alan Bulunmamaktadır.
 
VII. YEDİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
 
29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA SAAT:17.00
 
   
 
 
 
                                                                                                           Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı