Erişilebilirlik Butonu
TSE
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

10° hava durumu ikonu

Meclis Gündemi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2023 YILI KASIM AYI TOPLANTISI VII. BİRLEŞİMİ
MECLİS GÜNDEMİ 
 
Gündem No   : 97509404-301.03-11/7                                                  Toplantı Tarihi   : 29/11/2023 
Toplantı Yeri : İzmir Kültürpark Fuar Alanı 4 No’lu Hol                          Toplantı Saati    : 17.00            
                          Konak/İZMİR
                         (İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu)

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. 25/11/2023–26/11/2023 tarihlerinde ilimizde aşırı yağan yağmur neticesinde deniz sularının yükselerek mesken ve iş yerlerine su basarak mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine katkı sağlayabilmek adına mesken ve iş yerlerinde eşyaları zarar görmüş vatandaşlar için hafif hasarlılara 15.000,00-TL, orta hasarlılara 20.000,00-TL, ağır hasarlılara 25.000,00-TL nakdi yardım yapılabilmesi hususunun görüşülmesi. (Sosyal Hizmetler Dai.Bşk.E.1664650)

2. İzmir il sınırları içinde oluşan Evsel Katı Atıkların % 60'ının konutlardan, % 40'ının ise konut haricinde kalan atık üreticilerinden kaynaklandığı değerlendirmesiyle hesaplanan "2024 Yılı Evsel Katı Atık Transfer ve Bertaraf Tarifeleri"nin kabulü ve 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla hane bazında hesaplama yapılarak su faturaları ile birlikte tahsil edilebilmesi için İZSU Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hususlarının görüşülmesi. (İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.1661102)

3. Bayındır Belediye Meclisinin; Bayındır Belediyesinin önerge ekinde yer alan aktarma ve tenzillere ait cetvelde belirtildiği şekilde toplam 47.770.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, 10/11/2023 tarihli ve 233 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1665475)

4. Belediye Meclisimizin 10/04/2023 tarihli ve 05.371 sayılı Karar ile yürürlüğe girmiş olan Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezleri Tahsis işlemleri Yönetmeliği'nin EK-2 ve EK-3'de yer alan Ücret Tarifeleri ve Bilet Tarifeleri'nin 2024 Mali Yılı için geçerli olmak üzere güncellenmesi hususunun görüşülmesi. (Kültür ve Sanat Dai.Bşk.E.1658794)

5. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/11/2023 tarihli ve 81 sayılı Kararı ile Irmak Mahallesi 700, 703 ve 706 Sokak arasında yer alan kamuya terkli alana yapılan parka "100. Yıl Parkı" isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1662770) 

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.1642707)

2. Kesinleşen Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menderes ve Torbalı İlçe sınırları ile komşuluk ilişkisi olan Buca ilçesine ait 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Aydoğdu, Çaldıran, Çamlık, Doğancılar, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, Karacaağaç, Kaynaklar Merkez, Kırklar, Mustafa Kemal, Seyhan, Ufuk, Yıldızlar ve Zafer Mahallelerinin mahalle sınırlarına yönelik Buca Belediye Meclisinin 07/11/2023 tarihli ve 99 sayılı Kararının, Belediye Meclisimizin 13/02/2017 tarihli ve 05.118 sayılı Kararı doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Harita Dai.Bşk.E.1654035)

3. Karabağlar ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 3455 ada, 115 parselin kamulaştırmasız el atma bulunmayan © ve (D) kısımlarının 24,86 m2 x 4.239,00-TL (Bilirkişi Raporu Bedeli)=105.381,54-TL kamulaştırma bedelinin taşınmaz malikine ödenerek Belediyemiz adına tescil edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dai. Bşk.E.1593599)

4. Buca Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 05/10/2023 tarihli ve 93 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1626276)

5. Karabağlar Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 06/10/2023 tarihli ve 124 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1626450)

6. Bornova Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 11/10/2023 tarihli ve 218 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1626383)

7. Konak Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 12/10/2023 tarihli ve 196 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1625687)

8. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 10/10/2023 tarihli ve 172 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1627107)

9. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün önerge eki tablolarda belirtilen Ek Tarife Cetvelinde yer alan, 2023 ve 2024 Yılı Tarife Ücretlerinin uygulanmasına yönelik 06/10/2023 tarihli ve 167 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1627093)

10. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi sınırları içerisinde, 2024 Yılı içinde verilecek kazı ruhsatlarında uygulanacak gelir tarifesinin önerge ekinde yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 07/11/2023 tarihli ve 192 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1659688)

11. Bayraklı Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 05/10/2023 tarihli ve 113 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1625503)

12. Menemen Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 05/10/2023 tarihli ve 66 sayılı Kararının değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1625572)

13. Kemalpaşa Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 20/10/2023 tarihli ve 05.170 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.E.1625494)

14. Menderes Belediye Meclisinin; Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesine yönelik, 09/10/2023 tarihli ve 122 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1625676)

15. Urla Belediye Başkanlığının 25/10/2023 tarihli ve E.119024 sayılı Yazısı ekinde gönderilen; Urla Belediyesinin Bütçe Kararnamesi ve ekleri ile Gider Bütçesi, Gelir Bütçesi, Ayrıntılı Harcama Programı, Finansman Programı ve Tarife Cetvellerinden oluşan 2024 Mali Yılı Analitik Bütçesinin değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Yazı İşleri  ve Kararlar Dai.Bşk.E.1626317)

16. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile YUROKEM Yusuf Rıza Kemeraltı Yönetim Pazarlama ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan “İzmir İli Konak İlçesi Esnafşeyh Mahallesi 184 Ada 34 ve 35 Parsellerde Proje ve Yapım İşi Protokolü”nün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER’in yetkilendirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Özel Kalem Md.E.1633713)

17. 30/11/2022 tarihli ve 05.1434 sayılı Belediyemiz Meclisi Kararı eki olarak uygun görülen ve Torbalı Belediyesi ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün ilgili hükümleri kapsamında, Belediyemize devir edilecek taşınmazlardan tapu devirleri sağlanamayan taşınmazlar nedeniyle mevcut protokolün içeriğinin "Belediyemiz projelerinde kullanılmak üzere Torbalı Belediyesi mülkiyetindeyken Belediyemize bedelsiz devredilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Spor Tesisi Alanı" kullanımında kalan Pancar Mahallesi, 1684, 2078, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086 numaralı taşınmazlar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında BHA alanında kalan Tepeköy Mahallesi, 1115 ada, 4 nolu taşınmaz ve üzerinde yer alan ve %60 seviyesinde kaba inşaatı tamamlanan zemin üstü taşınmaz karşılığında, Torbalı Belediyesi mülkiyetindeki Tepeköy Mahallesi, 154 ada, 14 nolu taşınmaz üzerinde yapılacak olan meydan projesi ve inşa edilecek olan yeraltı otoparkının inşa bedellerinin % 60’ının proje desteği kapsamında, Belediyemizce karşılanması" şeklinde değiştirilerek ek protokol düzenlenmesi ve düzenlenen ek protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1662382)

18. Kentsel Dönüşüm Alanlarında yerinde dönüşüm ve uzlaşma esası ile tüm işlemler Belediyemizce yürütülmekte olup, Belediyemiz tarafından tahliye edilen bağımsız birimler için hak sahiplerine verilen kira yardım bedelleri, hızla yükselen rayiç kira bedellerinin çok altında kaldığından Kentsel dönüşüm alanlarında halen ödenmekte olan kira bedellerinin; TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı 10 aylık (Ocak – Ekim) TÜFE, Yıllık % değişim oranları da dikkate alınarak güncellenmesi ve 01/11/2023 tarihinden itibaren ödenen/ödenecek tüm kira yardımlarına yansıtılması hususlarının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk – Deprem ve Afet – Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu. (Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dai. Bşk.E.1654415)

19. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Performans Programının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.165439/E.1615232)

20. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2024-2026 Dönemi Mali Yılı Bütçe Tasarısının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.165123/E.1615210)

IV. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

V. GÜNDEM DIŞI KONUŞMA TALEPLERİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
   


                                                                 Mustafa Tunç SOYER
                                                          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı